Zásady ochrany osobních údajů

Ochraně a důvěrnosti vašich osobních údajů přikládáme nejvyšší důležitost.

Proto si naše Zásady osobních údajů kladou za cíl vysvětlit vám, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje prostřednictvím našich stránek www.leerdammer.cz (« stránka »).

Doporučujeme, abyste si přečetli naše zásady týkající se osobních údajů, abyste plně porozuměli našim závazkům a svým právům ohledně zpracování vašich osobních údajů našimi webovými stránkami.

V případě jakýchkoli dotazů nebo informací týkajících se našich zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte.


DEFINICE

PROČ SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

DOBA ULOŽENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

COOKIES

VAŠE PRÁVA A ODVOLÁNÍ

KONTAKTUJTE NÁS


DEFINICE

Abyste lépe porozuměli našim zásadám o osobních údajích, vysvětlíme určité pojmy:

Co je osobní údaj?

Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují. Mohou to být informace, které vás přímo identifikují, například vaše jméno a příjmení, nebo vás identifikují nepřímo, například vaše datum narození nebo vaše poštovní adresa.

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji, jako je například shromažďování, zaznamenávání, ukládání, úpravy, komunikace nebo dokonce vymazání vašich osobních údajů.

PROČ SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat pro následující účely:

 • Správa vztahů se zákazníkem
 • Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli reagovat na vaše kontaktní žádosti nebo žádosti o informace.


 • Vývoj statistik a výkonnostních opatření
 • Pomocí vašich osobních údajů můžeme vytvářet statistiky, zejména za účelem měření počtu návštěv našich stránek a používání našich stránek uživateli.

  Tyto statistiky nám umožňují upravit náš web za účelem zlepšení vašeho online zážitku.

  Tyto statistiky provádíme pomocí souborů cookies. Pro více informací se podívejte do níže uvedené části „Cookies“.

 • Správa vašich požadavků o provádění vašich práv týkajících se vašich osobních údajů
 • Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom reagovali na vaše žádosti o uplatnění vašich práv týkajících se zpracování vašich osobních údajů: právo na námitky, právo na výmaz, právo na opravu, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost.

Služby nabízené naší stránkou mohou shromažďovat osobní údaje pro jiné než výše uvedené účely. V takovém případě vás upozorníme při shromažďování vašich osobních údajů.

Například při procházení našich stránek budete mít možnost účastnit se soutěží, které pořádáme. Poté můžeme s vaším předchozím souhlasem shromažďovat osobní údaje, jako je vaše telefonní číslo (zejména pro hry prostřednictvím SMS) nebo vaše bankovní údaje (zejména pro nabídky vrácení peněz).

Osobní údaje shromážděné v souvislosti se soutěžemi, jakož i způsob, jakým při této příležitosti shromažďujeme, přenášíme a ukládáme vaše osobní údaje, budou specifikovány v předpisech soutěží dostupných na našem webu v průběhu soutěží.

Pozorně si prosím přečtěte pravidla soutěže. V případě jakýchkoli dotazů nebo informací týkajících se shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v rámci soutěží nás kontaktujte.

DOBA ULOŽENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro sledované účely, jak je uvedeno níže:

Účel zpracování Doba uchování Zákonný základ zpracování Poznámky
Správa vztahů se zákazníkem Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou ke zpracování vašeho požadavku. Oprávněný zájem
Analytická správa činnosti (měření publika, tvorba statistik atd.) 6 měsíců od uložení souboru cookie. Souhlas Svůj souhlas s používáním a deaktivací souborů cookies používaných naší stránkou můžete kdykoli spravovat pomocí naší aplikace pro správu souborů cookies integrované do naší stránky.
Správa vašich požadavků o provádění vašich práv týkajících se vašich osobních údajů Pravděpodobně budeme uchovávat určité osobní údaje, které se vás týkají, abychom splnili naše zákonné nebo regulační povinnosti a abychom umožnili výkon našich práv. Oprávněný zájem

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Naše společnost Lactalis CZ se sídlem v Libalova 2348/1, 149 00 Praha 4- CHODOV je zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím našich stránek.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

V rámci používání našich stránek jsme povinni sdělit vaše osobní údaje:

 • • Autorizovaným osobám v naší společnosti, které mají na starosti zpracování vašich údajů.

 • • Našim subdodavatelům odpovědným za správu vašich údajů, zejména v případě hostování stránek a údržby aplikací na webu.

 • • Příslušným orgánům při provádění zákona, soudního rozhodnutí nebo na žádost úřadů.


COOKIES

Naše stránky používají cookies.

Cookie je textový soubor, který webová stránka uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když ji navštívíte. Soubory cookies mají několik účelů. Zejména vám mohou usnadnit navigaci na webu, nabídnout vám obsah, služby a reklamy přizpůsobené vašim oblastem zájmu nebo si zapamatovat vaše volby, například preferovaný jazyk nebo nákupní košík.

Chcete-li získat další informace o souborech cookies používaných našimi stránkami, zveme vás k nahlédnutí do našich Zásad používání souborů cookies.

Náš web také obsahuje aplikaci pro správu souborů cookies, která vám umožňuje kdykoli spravovat svůj souhlas s používáním a deaktivací těchto souborů cookies. Tato aplikace je přístupná prostřednictvím informačního banneru zobrazeného při vaší první návštěvě našeho webu nebo prostřednictvím tlačítka „Spravovat mé soubory cookies“, které je přístupné kdykoli ze stránek našeho webu.

VAŠE PRÁVA A ODVOLÁNÍ

V souladu s platnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů máte právo na přístup, opravu a vymazání osobních údajů, které se vás týkají. Máte také právo omezit zpracování, přenositelnost a právo vznést námitku.

Chcete-li tato práva uplatnit, můžete u nás jakýmkoli způsobem prokázat svou totožnost, můžete nás kontaktovat na e -mailové adrese cz-privacy@cz.Lactalis.com.

Uděláme vše, co je nezbytné k uspokojivému vyřízení vaší žádosti. Pokud z jakéhokoli důvodu usoudíte, že naše odpověď není uspokojivá, můžete u nás podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů).

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoli dotazů a žádostí o informace týkající se těchto zásad o ochraně osobních údajů nebo uplatnění některého z výše uvedených práv nás můžete kontaktovat e -mailem na cz-privacy@cz.Lactalis.com.